Kontakty

777 622 749 (starosta)
obec@vlachovice-nm.cz
IČO: 00842664
úř. hod: st 16:00 - 18:00

Obec Vlachovice
Vlachovice 20
592 31 Nové Město n. Mor.
kompletní kontakty

Nejbližší události
  

jsou od středy 24.2. k dispozici na obecním úřadě. Tak jako každý rok je k dispozici omezený počet. Přednostně by měli dostat ti, kteří potřebují do nemocnice, kteří jezdí do zaměstnání na Medin či právě do nemocnice. Primárně také by si pro kartičku měli přijít občané s trvalým bydlištěm v obci, podnikatelé či provozovatelé ubytovacích zařízení. Neustále ale platí pravidlo jedné kartičky na číslo popisné.

Využívejte i spojovačku na Rokytno. Tam nebude omezení žádné.

Děkuji za trpělivost a pochopení. V dnešní době je zákazů přespříliš.

 

Využijte prosím jiná místak parkování - hlavně kolem Vysočina Areny a u sjezdovky v Novém Městě. Parkovací plocha v obci už letos nebude přístupná. Děkujeme za pochopení.

• Ministerstvo vnitra zdůrazňuje, že obecní úřady nelze „zcela uzavřít“, je však nezbytné přijmout vhodná opatření, která přímý osobní kontakt omezí jen na zcela nevyhnutelné případy.
• Obec je povinna (v případech, kdy je to možné) upřednostnit kontakt s veřejností dálkovým způsobem (zejména písemně, telefonicky) před osobním kontaktem (např. zasláním naskenovaných kopií ze správního spisu účastníkovi řízení, aniž by se musel na úřad dostavit).
• Osobní kontakt však nelze zcela vyloučit. Osobní kontakt je možný v úředních hodinách v rozsahu stanoveném krizovým opatřením, tedy i mimo úřední hodiny, pokud byl tento kontakt předem domluven (např. na základě předchozí telefonické dohody, potvrzením z objednávkového systému apod.).
• Obce je i nadále povinna zajistit příjem podání (písemností) prostřednictvím (fyzické) podatelny obecního úřadu (v případech, kde je to možné, obec upřednostní elektronickou komunikaci).
• Při osobním přímém kontaktu, ke kterému dochází mezi zaměstnanci v rámci obecního úřadu, a mezi zaměstnanci obecního úřadu a zaměstnanci jiných orgánů či veřejností, platí povinnost mít ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) a dodržovat zvýšená hygienická opatření (užít dezinfekci, rukavice apod.).

Od středy 8.7 2020 do pátku 31.7 2020 mohou zájemci podat žádost o zařazení do nového územního plánu obce Vlachovice. V případě zájmu prosím využijte níže vložený vzor žádosti. Stejný dokument bude k vyzvednutí i na obecním úřadě.