Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vlachovice, konaného dne 5. listopadu 2014

Kategorie: Usnesení zastupitelstva 2014 Napsal Eva Sýkorová Zobrazení: 151642

Pro další volební období byli zvoleni:

starosta: Jan Petr

místostarosta: Roman Hančík

předsedkyně finančního výboru: Ing. Zdeňka Hrušková

členové finančního výboru: Marie Peňázová, Lenka Štěpinová

předsedkyně kontrolního výboru: Marie Peňázová

členové kontrolního výboru: Ing. Zdeňka Hrušková, Zdeněk Petr